Home – TH

ดาวน์โหลด โบรชัวร์

WHY MOC?

MOC หรือ "Miracles of Capital" คือ หลักสูตรที่จะเปลี่ยนชีวิตของผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจ โดยที่ MOCจะทำหน้าทีเป็นแพลตฟอร์มในการเชื่อมโยงนักธุรกิจ เงินทุน โอกาสในการลงทุนให้กับนักธุรกิจไทย ใน 14 ประเทศทั่วโลก

MOC ACTIVITIES

8 activities of the MOC program.

หลักสูตร MOC

การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Mindset, Capital, Wealth

การประชุม GER

การระดมทุนในเวทีนานาชาติ

CEO Networking Events

การเชื่อมเครือข่ายกับ CEO ที่ประสบความสำเร็จในแวดวงธุรกิจ

Capital Raising Roadshows

การนำเสนอธุรกิจเพื่อการระดมทุน

Business Models Brainstorming Sessions

การจัดทำและพัฒนาแผนธุรกิจ

Capital Centre Meetings

การเชื่อมโยงเครือข่าย Alumni ของ MOC แต่ละศูนย์เพื่อการเชื่อมโยงธุรกิจ

Entrepreneurs & Project Visitation

การเยี่ยมชมกิจการของเครือข่าย Alumni

Overseas Learning & Recreation

การเชื่อมโยงธุรกิจกับต่างประเทศ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจของเครือข่าย MOC

WHO SHOULD ATTEND?

MOC คือ เวทีที่เปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการทุกรายที่กำลังมองหาช่องทางในการขยายธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็นกิจการ Start up, SMEs, Corporate ที่มีศักยภาพและกำลังมองหาเงินลงทุน ขยายกิจการไปในต่างประเทศ และExit Strategy MOC จะช่วยสร้างความเป็นไปได้ในการระดมทุนผ่าน Angle Investor, Venture Capital, Corporate Venture Capital
ในทางกลับกัน Angel Investor, Venture Capital, Corporate Venture Capital สามารถลงทุนในกิจการของ Alumni ทั้ง 3000 คน ใน 14 ประเทศ

ABOUT MOC

The course is designed for business owners, CEOs, COOs, and CFOs.

หลักสูตรของ MOC ออกแบบมาสำหรับเจ้าของธุรกิจ เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมแนวคิดทางการเงินแห่งอนาคต ออกแบบธุรกิจอย่างไรให้ชนะตั้งแต่ยังไม่เริ่มแข่งขัน เปลี่ยนวิธีการบริหารแบบเถ้าแก่ให้เป็นระบบ การสร้างแบรด์ แผนการเงินระยะยาวสำหรับธุรกิจ การระดมทุน การออกแบบ Fire Wall กระบวนการสร้างมูลค่าด้วยห่วงโซ่ธุรกิจ การซื้อและควบกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุด การร่วมลงทุนเพื่อขยายตลาดแบบติดจรวด ทฤษฏีการตัดสินทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้กับการลงทุน

OBJECTIVES

เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการและธุรกิจของพวกเขาด้วยกลยุทธ์และจิตวิทยาเพื่อความก้าวหน้าในมิติใหม่ของโลกแห่งการเงิน และการระดมทุน

ค้นพบจุดยืนทางธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนศักยภาพและความเป็นไปได้ของธุรกิจในอนาคต

กลไกขับเคลื่อนเงินทุนทั้ง 6 - นำพาธุรกิจของคุณก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งด้วยการออกแบบและสร้างแผนงานผ่านโมเดลของกลไกเงินทุน

HOW MOC WORKS

สิ่งที่ MOC ให้ความสำคัญ คือ การมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่าการบรรยาย ด้วยหลักสูตรที่ถูกจัดทำขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนและเข้าใจง่าย MOC ให้ความสำคัญกับการประเมินมูลค่ากิจการ รวมไปถึงเทคนิคการจัดการและการจัดหาเงินทุนที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตขึ้น MOC จะทำให้คุณพร้อมที่จะก้าวผ่านอุปสรรคและทำให้ไอเดียในการทำธุรกิจของคุณเป็นจริง

WHAT WILL YOU GET?

⚫ ออกแบบ และสร้างโมเดลธุรกิจที่มีกำไรยั่งยืน และเหมาะกับคุณ
⚫ กลยุทธ์การสร้างโมเดลธุรกิจที่จะทำให้คู่แข่งตามคุณไม่ทัน
⚫ กลยุทธ์ทางออก (Exit Strategy) สำหรับธุรกิจของคุณ
⚫ กลยุทธ์การระดมทุนจากนักลงทุน
⚫ กลยุทธ์การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
⚫ กลยุทธ์การใช้นวัตกรรมทางการเงินเพื่อการลงทุน หรือ ขยายกิจการ
⚫ เครือข่ายนักธุรกิจ และนักลงทุนกว่า 3,000 คนทั่วโลกในหลากหลายอุตสาหกรรม

THE MOC COURSE

การเรียนรู้อย่างเข้มข้นตลอด 3 วัน จะประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักๆ ดังนี้

⚫ วันที่ 1: การเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้านฐานความคิดและโมเดลธุรกิจ
Exponential Growth of Mind Set
เริ่มต้นหลักสูตรด้วยการปรับฐานความคิด และความเข้าใจที่มีต่อเรื่องของการประกอบธุรกิจ การลงทุน การระดมทุน ตลอดจนการสร้างธุรกิจในรูปแบบใหม่ ผ่านการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรื่อง โมเดลธุรกิจ (Insight to Business Model) วัฏจักรการเติบโตของธุรกิจ (Typical Growth Cycle) โครงสร้างองค์กร (Corporatized structure) รวมถึงทฤษฏีใหม่ๆ ที่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้

⚫ วันที่ 2: การเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้าน “ทุน”
Exponential Growth of Capital
ในวันที่สองของการเรียน จะเน้นไปในเรื่องของความเข้าใจ รูปแบบ และการบริหารจัดการ “ทุน”
เปลี่ยน “ทุนหลักล้าน”สู่ “พันล้าน” ผ่าน Financial Road Map และ Fundraising Strategies
เสริมด้วยการสร้างและเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ หรือ “Brand” ของท่าน

⚫ วันที่ 3: การเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้าน “ความมั่งคั่ง”
Exponential Growth of Wealth
การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและความมั่งคั่งให้กับธุรกิจของคุณผ่านเคล็กลับการทำธุรกิจแบบ Mergers and Acquisition และ Joint Venture Value Supply Chain ด้วยกระบวนการ “สร้างมูลค่าด้วยหัวโซ่ธุรกิจ” (Value Supply Chain” ตลอดจนการจัดการและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของคุณให้พร้อมเข้าสู่ตลาดหรือ IPO

MENTOR / SPEAKER

Dr. Wong Jeh Shyan

⚫ กรรมการผู้จัดการ MOC Capital Berhad
⚫ อดีตกรรมการผู้จัดการ Commerce Net Singapore 2000-2010
⚫ ที่ปรึกษา CNSG consulting group, Singapore
⚫ ผู้ร่วมก่อตั้ง Orientis VC, South Africa
⚫ ผู้ร่วมก่อตั้ง Ecommerce Gateway,Pakistan
⚫ ผู้สนับสนุนการลงทุนทรัสต์ต่างๆ / ผู้สนับสนันการลงทุน

ดร. Wong Jeh Shyan นับว่าเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ในฐานะนักลงทุนร่วมทุนในการพัฒนาและจดทะเบียนธุรกิจในตลาดหุ้นต่างๆ

นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญด้านการสร้างโมเดลทางการเงินที่ซับซ้อนและการพัฒนาโมเดลธุรกิจแล้ว ดร.หว่องยังเป็นที่รู้จักในด้านเทคนิคการควบรวมกิจการและนวัตกรรมวิศวกรรมทางการเงินซึ่งนำไปสู่การบริหารโครงการนำร่องข้ามพรมแดนที่มุ่งเน้นการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ ดร.หว่องยังเป็นผู้นำในการดำเนินการระดมทุน กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์และการจัดตั้งการควบคุมทางการเงินของบริษัทชั้นนำมากมาย

ปัจจุบันดร.หว่องดำรงตำแหน่งคณะกรรมการของบริษัทการลงทุนทั้งในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย มอริเชียส ปากีสถาน แอฟริกาใต้ และจีน เขาได้ร่วมลงทุนในบริษัทเอกชนและบริษัทร่วมทุนมากกว่า 10 แห่งในประเทศจีน นอกจากนี้ดร.หว่องยังดำรงตำแหน่งคณะกรรมการที่ปรึกษา (CS & IT) ในสถาบันธุรกิจและเทคโนโลยี(Biztek) การาจี และให้คำแนะนำแก่The Dadabhoy insitute of Higher Education ในการาจี ปากีสถาน

ด้านการศึกษา ดร.หว่องได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในงาน Mechanism Capital for TM ของการประชุม APEC ครั้งที่ 21 เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ดร.หว่องยังเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรพิเศษ หลักสูตรฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาและหลักสูตร EMBA สำหรับหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัย

WHO ATTENDED?

REGISTER NOW!

REGISTER NOW!

CONTACT US

Name

Email Address

Message